am3 vs am4


ຕອບ 1:

ຍັງບໍ່ມີ ຄຳ ຕອບດີບໍ? ໃນຂະນະທີ່ມັນບໍ່ສາມາດໃຫ້ ຄຳ ຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນໃດແລະແມ່ແບບໃດ, ໂດຍທົ່ວໄປທ່ານສາມາດໃຊ້ AM2 heatsinks ໃນ AM3, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນ AM4. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບາງກະດານ AM4 ຈະມາພ້ອມກັບວົງເລັບພາດສະຕິກທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັນໄດ້.